Lịch sử hình thành

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

  • Tháng 12 năm 2011 Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương Mại Việt Ngọc.
  • Tháng 4 năm 2012 Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Nội cấp phép Đào tạo ngoại ngữ.
  • Tháng 06 năm 2015 Bộ LĐ -TBXH cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
  • Tháng 01 năm 2020 Hiệp hội XKLĐ Việt Nam Vamas chứng nhận là doanh nghiệp XKLĐ xếp hạng 5 sao.

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

  • Đã phái cử trên 1600 người trên toàn nước Nhật.
  • Kanto: 350 người.
  • Chubu: 400 người.
  • Shikoku: 750 người.
  • Khác:Trên 100 người.